Skip to main content
Versie: 1 januari 2022

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Studio Sandra Gortemaker. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Wij zijn gevestigd op:
Timmermeesterslaan 44
8014 EM Zwolle

Ingeschreven bij de KvK onder de naam:
Studio Sandra Gortemaker
Btw-ID NL001413297B10
KVK 53368959

Intellectueel eigendom

De inhoud van de trainingen is met zorg samengesteld. Het is verboden dat u de inhoud van de trainingen kopieert, verspreidt of op een andere manier misbruikt. Na betaling is het inhoud alleen voor uw eigen gebruik.

Het is ook verboden om uw inloggegevens te delen met anderen. U brengt hiermee de veiligheid van het platform in gevaar. Gebruik bij voorkeur een online wachtwoorden kluis.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij.

Om de inhoud te beschermen vragen we u een account aan te maken. Wij kunnen uw vorderingen volgen en u krijgt een aparte pagina met uw profielgegevens.

Trainingen worden verkocht via WooCommerce webshop software. Na betaling is er ook een webshop account beschikbaar. Inlog is hetzelfde als voor de leeromgeving.

Prijzen:

Wij richten ons op ondernemers en bedrijven (B2B). Prijzen zijn excl. 21% btw 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  te mogen claimen of te veronderstellen.

Studio Sandra Gortemaker streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op  onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Studio Sandra Gortemaker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Facturen

Wij maken gebruik van MoneyBird en Mollie voor de afhandeling van de online betalingen.

U ontvangt na betaling een factuur met btw.
Via de webshop ontvangt u een bevestiging van uw order. Tevens verstuurd deze uw inloggegevens.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.